มูลนิธเวชดุสิตฯ

โครงการความฝันไม่มีวันพิการ

เมื่อ 30 ปีก่อน มูลนิธิเวชดุสิตฯได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด เครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับคุณภาพสุขภาพของคนไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า สุขภาพดีหมายถึงสังคมที่มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิยังคงมีความคิดต่อยอดในการทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการ โดยเฉพาะอนาคตของประเทศ ปีนี้มูลนิธิเวชดุสิตจึงได้ตั้งเป้าหมายใหม่ในการสร้างความตระหนักถึงความเป็นไปได้ในอนาคตของเด็กๆ ผู้พิการ

หลักจากทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แคมเปญ ‘ความฝันไม่มีวันพิการ’ ได้เปิดตัวขึ้น เริ่มจากการปล่อยหนังสั้นภายใต้ชื่อเดียวกันนี้ ด้วยความมุ่งหวังว่าจะใช้แคมเปญนี้เป็นหลักในการขับเคลื่อนการสนับสนุนให้สังคมมีความเท่าเทียมกัน รวมถึงการสร้างโอกาสทางสังคมให้กับผู้พิการ

สำหรับแคมเปญนี้ ดำเนินงานผ่านการใช้ช่องทางในการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อที่ไม่ได้ซื้อพื้นที่ สื่อของทางมูลนิธิเองสื่อที่ซื้อพื้นที่ และการส่งต่อเนื้อหากระจายออกไปในวงกว้าง รวมทั้งการสื่อสารทางออนไลน์และออฟไลน์ กิจกรรมหลักของ ‘ความฝันไม่มีวันพิการ’ คือ หนังสั้นซึ่งประสบความสำเร็จอย่างเป็นอย่างมาก โดยมีผู้กดเข้าไปชมกว่า 1.85 ล้านครั้งในเดือนแรกหลังจากที่ได้ปล่อยวิดีโอออกไป และยังได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อและประชาชน สื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจเรื่องราวของความฝันไม่มีวันพิการ ในขณะที่ผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงและผู้ชมจำนวนมากนั้นทำให้หนังสั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างประเด็นการสนทนาพูดถึงแคมเปญและกระตุ้นยอดวิวได้อย่างมีมากมาย