เกี่ยวกับเรา

เราขยายการดำเนินงานมายังสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าชั้นนำ

และแบรนด์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และในระดับโลก เพื่อปลดล็อคศักยภาพของการสรรค์สร้างความคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน

ผู้บริหารของเรา

สารจากผู้บริหาร จากโสพิส เกษมสหสิน

การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และยุคของการส่งข่าวประชาสัมพันธ์และการรอคอยว่าสื่อจะนำข่าวที่ได้รับนั้นไปนำเสนอหรือไม่ได้หมดลงแล้ว นักสื่อสารการตลาดมืออาชีพจึงต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย และต้องเข้าใจถึงช่องทางต่างๆ
ในการบริโภคสื่อของคนในยุคดิจิทัล วิวัฒนาการเทคโนโลยีย่อมมาพร้อมกับช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่จะนำมาซึ่งโอกาสในการพูดคุยกับผู้บริโภคในทางที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา

เฟลชแมนฮิลลาร์ด ประเทศไทย ให้บริการการสื่อสารแบบครบวงจรเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าของเรานำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ ทำให้
แบรนด์เป็นที่รู้จัก และสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ดังนั้น เป้าหมายของนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า

ไม่ใช่แค่เพียงการส่งสารไปให้ผู้คนในวงกว้างรับรู้ แต่คือการสร้างความน่าสนใจที่จะสามารถทำให้เกิดบทสนทนาได้ หากคุณต้องการที่จะก้าวข้ามทุกความท้าทายด้านการสื่อสารและสร้างแบรนด์ของคุณให้มีตัวตนและชีวิตจิตใจที่ไม่เหมือนใคร
ติตต่อมาที่:
E: [email protected]
Twitter: @sophiskasem